Koko Hela Grani

koko hela grani org
Klicka på bilden för att komma till projektsidorna.
Bildningssektorns digiprojekt Koko Hela Grani bygger på Grankullas IT-strategi, som godkändes av fullmäktige i juni 2013. Projektets bärande idé är att inlärning kan ske överallt.

Informations- och kommunikationsteknik utgör ett naturligt element i dagens offentliga miljöer, och hela staden utgör en upplevelsemiljö för invånarna samt en inlärningsmiljö för skoleleverna. Projektet siktar på att skapa bra modeller, gemensamma riktlinjer och konkreta förbättringar.

Koko Hela Grani utvecklar således nyskapande verksamhet som bidrar till inlärning och till ett gott liv.