Skolhälsovården

Mäntymäen koulu

Laura Männistö

laura.mannisto@kauniainen.fi

tfn 050 595 1087

www.mantymaki.fi

Granhultsskolan

Jennie Hummelstedt

jennie.hummelstedt@kauniainen.fi

tfn 040 584 8086

www.edu.grankulla.fi/granhult

Kasavuoren koulukeskus

Kristina Kaiser

kristina.kaiser@kauniainen.fi

tfn 050 594 1019

www.kasavuori.fi 

www.kauniaistenlukio.fi

Svenska skolcentrum

Mariann Olin

mariann.olin@grankulla.fi

tfn 050 572 2489

www.edu.grankulla.fi/hagelstam

www.edu.grankulla.fi/gymnasiet

Avdelningsskötare, förebyggande hälsovård för barn och unga

Suvi Klefström

tfn 050 382 9334


Skolhälsovårdens uppgift är att främja elevernas välmående och sunda uppväxt och utveckling. Skolhälsovården är i första hand förebyggande verksamhet och omfattar inte egentlig sjukvård med undantag för första hjälpen.


Skolhälsovårdaren träffar varje elev årligen i samband med hälsokontroller. Hälsovårdaren bedömer elevens fysiska, psykiska och sociala välmående och ger hälsorådgivning enligt elevens utvecklingsnivå. Om det uppstår bekymmer, planeras stödåtgärder och vid behov ytterligare undersökningar tillsammans med eleven och vårdnadshavaren samt den övriga elevvården.

Vårdnadshavarna underrättas alltid om hälsokontrollerna.

Dessutom utför hälsovårdaren små ingrepp, såsom vaccinationer och borttagning av stygn.

Skolläkaren har mottagning varannan vecka. Tidsbokningar via hälsovårdaren.
Läkaren utför hälsoundersökning för eleverna i årskurs 1, 5 och 8, därtill för gymnasiets årskurs 2.  För andra vid behov.

Vid sjukdomsfall ska eleverna gå till hälsocentralen, esboborna till den hälsocentral i hemkommunen som ligger närmast hemmet och grankullaborna till Grankulla hälsocentral.

Med remiss av skolhälsovårdaren/skolläkaren är det första besöket hos ögonläkare gratis.

Vårdnadshavarna ska informera hälsovårdaren om t.ex. följande saker: allergier, specialdiet, kronisk sjukdom, smittsamma sjukdomar.

I skolan sköter man inte sjuka och man får inte komma sjuk till skolan. Den akuta första hjälpen ges alltid och råd ges i alla hälsovårdsfrågor.

Eleverna är försäkrade mot olycksfall i skolan

i Pohjola-bolagen. Hälsovårdaren ska alltid informeras om olyckor i skolan eller på skolvägen; också i sådana fall när klassföreståndaren/någon annan lärare/hälsocentralen gett första hjälpen!

Vid okycksfall meddelas vårdnadshavaren omedelbar. Vårdnadshavarens primära skyldighet är att föra barnet/ungdomen för att få vård efter olycksfallet. Hälsovårdaren ger enbart förstahjälp i skolan.

Mun- och tandvård

Grankullaelever inom den grundläggande utbildningen får gratis mun- och tandvård vid kommunens tandklinik. Undersökningsintervallet bestäms individuellt. Ansvaret för att söka sig till vård vilar i första hand på elevens föräldrar. Akuttandvård ges vardagar i den egna tandkliniken. Vid tandolyckor för vårdnadshavaren eleven till vård.