Utbildning och småbarnspedagogik

Skolor och studier

Grankulla skolväsende svarar för stadens grund- och gymnasieutbildning.  Våra skolor erbjuder högklassig undervisning på svenska och finska.
Grundutbildning och gymnasier

I Grankulla finns också  medborgarinstitutet, Grankulla konstskola, Grankulla musikskola, Finska Bibelinstitutet och Arbetarakademin
Institut och övrig utbildning

Småbarnspedagogik

Dagvård och förskola i Grankulla:  Öppen familjeverksamhet | Förskoleundervisning | Daghem