Valikko
Information till vårdnadshavare av barn i dagvård

Förebyggande av infektioner

Enligt undersökningar har barn som är i dagvård oftare infektionssjukdomar än barn som vårdas hemma. Det har visat sig att det med enkla medel är möjligt att klart minska förekomsten av sjukdomar. På den här dagvårdsplatsen vidtar vi nedan nämnda hygienåtgärder som gagnar barnen, deras vårdnadshavare och samhället. Vi önskar att ni genom att vidta nedan nämnda åtgärder stöder dagvården i strävan att minska barnens insjuknande.

Åtgärder som minskar spridningen av infektioner och som föräldrarna och dagvårdspersonalen tillsammans svarar för:
 
Tvätt av barnens händer

-        när barnet kommer till dagvården
-        när barnet kommer hem från dagvården
-        alltid efter besök på WC hemma och i dagvården
-        före måltider hemma och i dagvården
-        korta naglar gör det lättare att hålla händerna rena
 
Leksaker
-        kramdjur förvaras i dagvården i barnets egen säng eller fack. Smutsiga kramdjur skickas hem för tvätt.
-        egna leksaker ska rengöras innan de tas till dagvården. Det är skäl att rengöra leksakerna på nytt när de förs hem. Om leksaken inte kan tvättas, ger det samma resultat om den får torka en vecka utanför lekarna.

Napp
-        napp används i dagvården bara under sömnen. Napparna rengörs hemma. Rena nappar förvaras i en ask i barnets fack.
 
Tandborstning
-        tänderna borstas hemma varje morgon och kväll.
 
Om barnet insjuknar
-        om barnet blir sjukt, är smittorisken störst alldeles i början av sjukdomen
-        det är skäl att stanna hemma alltid om barnet har feber eller andra symtom som medför att barnet inte orkar delta i daghemmets aktiviteter
-        vid behov ombes föräldrarna att hämta hem barnet mitt under dagen
-        om barnet är hemma i början av sjukdomen, minskar också risken att andra barn i dagvårdsgruppen smittas. När alla fungerar på det här sättet, hålls hela gruppen friskare.