Valikko

Daghemmens matsedlar

Kasaberget, Sagoberget, Lilla Akademin Sansåkerns och Kielikylpy Grani spårkbad


Daghemmens matsedel 05.03.2018 - 23.03.2018 (pdf)

Daghemmens matsedel 26.03.2018 - 29.03.2018 (pdf) 

Daghemmens matsedel 02.04.2018 - 04.05.2018 (pdf)

                       * * *

(vi förbehåller oss rätten till ändringar)


Snabbadressen till den här sidan är: www.grankulla.fi/dagismat
Specialdieter


Grankulla stad tillämpar en enhetlig praxis för hur man meddelar om specialdieter. Nedan en kort beskrivning av olika specialdieter och för anmälan om behov av specialkost.


Ilmoitus_erityisruokavaliosta_paivakoti-_ja_kouluruokailussa_sv (docx)

ERITYISRUOKAVALIOT PÄIVÄHOIDOSSA JA KOULUSSA_sv (pdf)