Valikko

Daghemmet Grankotten


Daghemmet Grankotten är ett svenskspråkigt daghem för 1 – 6 åringar grundat år 1987. Geografiskt sett är Grankotten beläget centralt i staden i hörnet av Brandkårsvägen och Bredavägen.

Daghemmet är indelat i tre barngrupper enligt följande:
KOTTARNA för barn i åldern 1 – 3 år.
EKORRARNA för barn i åldern 3-4 år.
BARREN för barn i åldern 5-6 år,  med förskolegrupp.

Daghemmets dagsordning