Valikko

Dagvård över kommungränsen


Familjer som flyttar över kommungränserna i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla) har rätt att behålla sitt barns dagvårdsplats i den gamla kommunen så länge de önskar, till skolstarten. Då ansöker man om betalningsförbindelse av den nya hemkommunen.

Familjer kan också ansöka om dagvård i en annan kommun om de så önskar. En förutsättning för att få plats är att hemkommunen beviljar betalningsförbindelse.

Tilläggsuppgifter av chefen för småbarnsfostran  tfn 050 341 6269 (telefontid i allmänhet måndag, tisdag och torsdag kl. 9.30 - 11).