Valikko

Småbarnsfostran, aktuellt

24.04.2018

Utmarschen påverkar daghemmens verksamhet onsdagen 25.4

En del av daghemspersonalen i daghemmen i Grankulla kommer att delta i en utmarsch onsdagen 25.4. 

Tehy ligger bakom utmarschen vilken är en politisk demonstration mot den lag om småbarnspedagogik som bereds som bäst. Under demonstrationen är Tehy-medlemmarna inom huvudstadsregionen och Nyland inte på arbete.  Demonstrationen gäller kommunala och privata arbetsplatser, och även medlemmarna i JHL, Jyty, SuPer och Talentia deltar.

För att kunna garantera barnens säkerhet med mindre personalresurs än vanligt begränsas verksamheten och öppettiderna i de flesta daghemmen också i Grankulla. Matleveranserna och övriga stödtjänster fungerar normalt. 

Föräldrarna till barn i daghemmen har informerats separat om det ifrågavarande daghemmets öppettider och verksamhet under onsdagen. Tilläggsinfo fås av föreståndarna i de olika daghemmen.

Daghem >Tillbaka till rubrikerna