Valikko

Småbarnsfostran, aktuellt

14.03.2017

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.3.2017

Grunderna för klientavgifter inom småbarnspedagogiken ändrades fr.o.m. 1.3.2017 så att de inkomstgränser som påverkar avgiften justerades en aning. Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken kan läsas på Finlex: http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161503.  

Om er avgift ändras till följd av lagändringen 1.3.2017, får ni automatiskt ett nytt avgiftsbeslut. Ni behöver alltså inte skicka in era inkomstuppgifter på nytt.

Frågor som gäller klientavgifter inom småbarnspedagogiken kan riktas till bildningssektorns förvaltningssekreterare Lotta Degerholm, tfn 050 411 74 20.

Se också: Dagvårdsavgifter fr.o.m. 1.1.2018 (pdf) (385.5 KB)

Tillbaka till rubrikerna