Valikko

Småbarnsfostran, aktuellt

20.10.2014

Enkät till föräldrar med barn i dagvård och förskola i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda

Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda utreder i månadsskiftet oktober-november (20.10–2.11.2014) hur nöjda föräldrarna är med dagvården och förskolan. Vi kan räkna med att få tiotusentals svar, eftersom det finns 54 000 barn i dagvård och förskola i de här kommunerna.

Syftet med enkäten är att utreda hur nöjda föräldrarna är med barnens dagvård och förskoleundervisning. I enkäten frågas också vad föräldrarna eventuellt skulle vilja utveckla. Frågorna handlar om ansökan om dagvårds- eller förskoleplats, barnets dagvårdsstart, barnets fostran och beaktande av barnet som individ, föräldrarnas delaktighet och kommunikationen mellan dagvården/förskolan och föräldrarna.

Vi önskar att föräldrarna svarar separat för varje barn i dagvård eller förskola. Svaren behandlas konfidentiellt och svararnas identitet kommer inte i något skede av undersökningen att framgå.

Resultaten från enkäten blir klara i december 2014.

Ytterligare upplysningar:
Esbo: Raili Liukkonen tfn 09 816 38340
Ida Stolt-Haglund tfn +358 43 824 5580
Helsingfors: Nina Onufriew tfn 050 359 3060
Grankulla: Paula Somila tfn 09 505 6476
Vanda:Nina Konttinen tfn 050 312 4376


Tillbaka till rubrikerna