Valikko

Småbarnsfostran, aktuellt

05.01.2015

Ansökan om dagvårds- och förskoleplatser från 1.8.2015

Kommunal dagvård på svenska erbjuds i Grankulla på daghem.
Dagvårdsplats kan sökas året runt, men ansökan till kommunal dagvård ska lämnas senast fyra månader innan den önskade vården börjar. Om tidpunkten för behovet av dagvårdsplats inte kan förutses och behovet av vårdplats beror på att vårdnadshavaren får arbete, börjar studera eller deltar i utbildning, ska dagvårdsplats sökas så fort som möjligt men senast två veckor innan barnet behöver platsen.

För den verksamhetsperiod som börjar 1.8.2015 ska dagvårdsansökan ifyllas senast 23.2.2015 i första hand elektroniskt på adressen http://www.kauniainen.fi/sv/utbildning_och_smabarnsfostran/smabarnsfostran. Ansökningsblanketter finns också på stadens webbsida: www.grankulla.fi/blankett. Den sökande får ett skriftligt beslut om dagvårdsplatsen.

Förskoleundervisningen blir obligatorisk fr.o.m. 1.8.2015. Enligt lagen om grundläggande utbildning ska barnets vårdnadshavare se till att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås under året innan läroplikten uppkommer. Läsåret 2015–2016 ska alla sexåringar (barn födda 2009) delta i förskoleundervisning.

Svenskspråkig förskoleundervisning ordnas under verksamhetsperioden 2015–2016 i Daghemmet Grankotten, Kasabergets daghem, Folkhälsans barnträdgård samt Stiftelsen Bensows daghem Lyan. Förskoleundervisningen börjar vid skolstarten 12.8.2015 och slutar 3.6.2015. Förskoleundervisning ges 4 timmar/dag och följer skolans verksamhetstider. Ansökan till avgiftsfri förskoleundervisning bör lämnas senast 2.2.2015. Ansökan bör lämnas även för de barn som redan är i dagvård. Ifall barnet tidigare har beviljats kommunal dagvårdsplats, förblir rätten till dagvård samt placeringen i dagvård i kraft utan avbrott. Den dagvård som hör samman med förskoleundervisningen erbjuds i samma enhet där barnet deltar i förskoleundervisning. För barn som förutom förskoleundervisningen har en dagvårdsplats debiteras dagvårdsavgift för den tid som dagligen överskrider förskoleundervisningen samt under förskoleundervisningens lovtider (jullovet, sportlovet och sommarlovet före och efter förskoleåret). Ifall barnet inte har dagvårdsplats, eller om dagvårdsplatsen sägs upp, bör familjen ansöka om dagvård enligt de i lagen bestämda tidpunkterna.

Stadens daghem:

- Daghemmet Grankotten, Brandkårsvägen 1-3, tfn 09-5056 337, 1-6 åringar,
- Kasabergets daghem, Stenbergsvägen 28, tfn 09-5056 343,1-6 åringar,

Privata daghem som har köpavtal med staden:

- Folkhälsans barnträdgård, Södra Heikelvägen 5, tfn 09-505 1513, 3 – 6 –åringar. Köpavtalet löper ut 31.7.2017.

- Stiftelsen Bensows Daghem Lyan, Gräsavägen 3-5, tfn 09-8493 1310, 1-6 åringar. Köpavtalet löper ut 31.7.2017.

Närmare upplysningar om dagvården, förskoleundervisningen och dagvårdens stödformer ger chefen för småbarnsfostran Annika Hiitola, tfn 5056 820 må, ti och to kl. 9.30–11 (annika.hiitola [at] grankulla.fi).

Se också: Dagvård >

Grankulla 5.1.2015
Bildningssektorn

Tillbaka till rubrikerna