Valikko

Småbarnsfostran, aktuellt

12.08.2016

Ändring i kommuntillägget till stödet för hemvård av barn i september

Från och med början av september träder en ändring i kraft i kommuntillägget som staden betalar till stödet för hemvård av barn och stödet minskar då något.

Från och med den 1 september 2016 betalas kommuntillägget för familjens yngsta barn som erhåller stöd för hemvård. Kommuntillägget till stödet för hemvård av barn är 220 euro/månad för ett barn som är under 18 månader gammalt och 200 euro/månad för barn som är över 18 månader men under 24 månader.  Kommuntillägget till stödet för hemvård av barn betalas inte för barn som är över 24 månader gamla. Kommuntillägget betalas ut av Folkpensionsanstalten i form av en höjning av vårdpenningen.

Läs mer om stödformerna för vård av barn på vår webbplats om småbarnsfostran >

Beslut i ärendet fattades av stadsstyrelsen 15.6.2016, ärende 118, se Stadsstyrelsen (KH)


Tillbaka till rubrikerna