Sotning

Enligt räddningslagen är en ägare eller innehavare av en fastighet skyldig att se till att sotning utförs regelbundet. För tillfället ska sotning utföras årligen i bostadsfastigheter och vart tredje år i fritidsbostäder. Sotaren ska ha yrkesexamen för sotare.

Sotning är viktigt med tanke på brandsäkerheten. En regelbunden sotning håller eldstäder och rökkanaler i gott skick. Genom sotning och rengöring kan du också spara in betydligt med energi. Dessutom är en ren och sotad eldstad effektivare och miljövänligare.

Distriktssotningen i Västra Nyland upphörde från och med början av 2018. I fortsättningen måste kunden själv välja och beställa sotningsföretagare.

Företagare inom sotningsbranschen finns till exempel på adressen www.nuohoojat.fi. Information om sotare i området finns också bl.a. i lokaltidningar och på webben. Se också: räddningsverkets sidor  samt www.lup.fi/nuohous