Valikko

Kontaktuppgifter

På denna sida finns kontaktuppgifter till stadens personal och ämbetsverk. Du kan kontakta oss per e-post, brev, fax eller per telefon.

E-postadresserna; fornamn.efternamn@grankulla.fi

Ta kontakt >

Nödnummer och felanmälan >

 Bildning

Ehonsalo, Pirjo, daghemsföreståndare
Gustafsson, Kristina, daghemsföreståndare
Hiitola, Annika, chef för småbarnspedagogiken
Lindholm-Ahlefelt, Anders, kultur- och fritidschef
Numminen, Piritta, biblioteksdirektör
Ojanperä, Riitta, daghemsföreståndare
Rönnlund, Anette, daghemsföreståndare
Bergholm, Jamina, barnträdgårdslärare
Ekqvist, Cecilia, förvaltningsassistent
Haikarainen, Merja, resurs specialbarnträdgårdslärare
Koskinen, Taru, läromiljöutvecklare
Munck, Henrietta, konsulterande specialbarnträdgårdslärare
Stubbe, Marjut, konsulterande specialbarnträdgårdslärare
Söderek, Christine, LAPE kehittämissuunnittelija
Almark, Jens, ungdoms- och fritidsledare
Sinkkonen, Pertti, Uteidrottsplatsskötare
Somila, Paula, daghemsföreståndare


Bildning » Biblioteket

Numminen, Piritta, biblioteksdirektör
Anjala, Kristiina, servicesekreterare
Berg, Alexandra, ansvarig biblioteksfunktionär
Björnman, Tuula, specialbiblioteksfunktionär
Blomqvist, Janne, informatiker
Grundvall, Maria, informatiker
Kantanen, Sari, biblioteksfunktionär
Lenck, Henrik, ansvarig informatiker
Luhtanen, Terhi, biblioteksfunktionär
Nuutila, Jarkko, ansvarig biblioteksfunktionär
Rulamo, Päivi, biblioteksfunktionär
Sissala, Riikka, informatiker
Vartia, Merja, ansvarig biblioteksfunktionär


Bildning » Förvaltning och ekonomi

Backman, Heidi, bildningsdirektör
Mellanen, Petri, ekonomichef
Koskinen, Taru, läromiljöutvecklare
Viitanen, Anna, förvaltningsassistent


Bildning » Idrottsväsendet

Allenius, Nina, idrottstjänstkoordinator
Hackzell, Cecilia, koordinator
Sarpaneva, Sari, idrottsplatschef
Sinkkonen, Pertti, Uteidrottsplatsskötare


Bildning » Kulturväsendet

Lindholm-Ahlefelt, Anders, kultur- och fritidschef
Silin, Richard, kulturproducent


Bildning » Medborgarinstitutet

Renman, Roger, rektor
Heinonen, Mikaela, byråföreståndare
Koivunen, Ursula, idrottsinstruktör
Nurmi, Leena, planeringsansvarig lärare
Pirvola-Nykänen, Helena, idrottsplanerare


Bildning » Skolväsendet

Aarniokoski, Sari, undervisningschef
Ahlholm, Ilpo, rektor
Ekman-Ekebom, Maria, undervisningschef
Niemi, Leena-Maija, tf. rektor
Ranta, Jarmo, rektor
Rosenqvist, Anders, rektor
Sunesdotter, Catharina, rektor
Alanko, Katarina, skolpsykolog
Jääskeläinen, Matti, vaktmästare
Lartamo, Suvi, skolpsykolog
Leimuvaara, Niina, skolsekreterare
Rantanen, Pirjo, skolsekreterare
Storbacka, Brita, skolsekreterare
Tuomikoski, Kaie, vaktmästare
Vakkila, Tuija, skolpsykolog
Valtersson, Anders, vaktmästare
Waltonen, Marja Liisa, skolkurator
Westerling, Martin, skolpsykolog
Westerlund, Jan, skolvärd
Westerlund, Sonja, skolsekreterare
Wahlström, Niklas, rektor


Bildning » Småbarnsfostran

Ehonsalo, Pirjo, daghemsföreståndare
Gustafsson, Kristina, daghemsföreståndare
Hiitola, Annika, chef för småbarnspedagogiken
Ojanperä, Riitta, daghemsföreståndare
Rönnlund, Anette, daghemsföreståndare
Bergholm, Jamina, barnträdgårdslärare
Ekqvist, Cecilia, förvaltningsassistent
Haikarainen, Merja, resurs specialbarnträdgårdslärare
Munck, Henrietta, konsulterande specialbarnträdgårdslärare
Stubbe, Marjut, konsulterande specialbarnträdgårdslärare
Söderek, Christine, LAPE kehittämissuunnittelija
Somila, Paula, daghemsföreståndare


Bildning » Ungdomsväsendet

Himberg, Patrik, specialungdomsledare (finskspråkig)
Mäkiö, Jan, specialungdomsledare (svenskspråkig)
Pynnönen, Elina, byråsekreterare
Saari, Erica, uppsökande ungdomsarbetare
Almark, Jens, ungdoms- och fritidsledare
Haapalainen, Kermit, ungdomsledare (finskspråkig)


Ekonomi- och it-förvaltning

Boström, Mikael, ekonomidirektör
Lundell, Markus, IT-utvecklingschef
Vappula, Tuija, ekonomiplanerare
Aurala, Pauliina, redovisningsplanerare
Enbäck, Tuula, huvudkassör
Hietala, Jari, systemspecialist
Jokela, Veli-Matti, IT-planerare
Keskiharju, Ville, dataadministrationsspecialist
Pellinen, Raija, systemexpert
Reskontra, Reskontra, reskontraskötare


Ekonomi- och it-förvaltning » Dataadministrationsenheten

Lundell, Markus, IT-utvecklingschef
Hietala, Jari, systemspecialist
Jokela, Veli-Matti, IT-planerare
Keskiharju, Ville, dataadministrationsspecialist
Pellinen, Raija, systemexpert


Kost- och rengöringsservice

Hankala, Anja, kosthållschef
Korpinen, Pirjo, serviceförman
Koukkari, Katja, servicehandledare
Pannila, Auli, anstaltsvårdare
Pukonen, Elina, matserviceförman
Sassi, Tuija, matserviceförman


Ledande tjänstemän

Backman, Heidi, bildningsdirektör
Boström, Mikael, ekonomidirektör
Harju, Marianna, direktör för samhällstekniken
Hytönen, Päivi, personalchef
Masar, Christoffer, stadsdirektör
Söderlund, Gun, stadssekreterare
Aarniokoski, Sari, undervisningschef
Ahlholm, Ilpo, rektor
Ekholm, Marianne, chef för servicecentret
Ekman-Ekebom, Maria, undervisningschef
Filipsson-Korento, Lena, stadsjurist
Granlund-Blomfelt, Anna-Lena, miljöchef
Hiitola, Annika, chef för småbarnspedagogiken
Jahnsson, Markus, informationssekreterare
Kahanpää, Anja, äldreomsorgschef
Koivunurmi, Jaakko, kommunteknikchef
Koskinen, Minna, projektchef
Lamberg, Sirkka, ledande byggnadsinspektör
Lassila, Marko, markanvändningschef
Lindholm-Ahlefelt, Anders, kultur- och fritidschef
Lotvonen, Heljä, ansvarig läkare för hem- och institutionsvården
Lundell, Markus, IT-utvecklingschef
Mellanen, Petri, ekonomichef
Niemi, Leena-Maija, tf. rektor
Numminen, Piritta, biblioteksdirektör
Ranta, Jarmo, rektor
Renman, Roger, rektor
Rosenqvist, Anders, rektor
Salminen, Tomi, byggchef
Sunesdotter, Catharina, rektor
Tikkanen, Ulla, social- och hälsovårdsdirektör
Sarvimäki-Paananen, Liisa, förvaltningsassistent
Höglund, Pia, ledande överläkare
Koskinen, Tommi, tf. ekonomichef
Myhrberg, Jaana, socialservicechef
Söderström, Camilla, förvaltningschef


Personal- och löneförvaltningen

Hytönen, Päivi, personalchef
Hirvensalo, Laura, lönesekreterare
Hyttinen, Eeva, lönebokförare
Luostarinen, Katja, lönesekreterare
Mäkäräinen, Pirkko, lönesekreterare
Neuvonen, Riki, lönesekreterare
Norppa-Röpelinen, Pirjo, HR-utvecklingsexpert


Personal- och löneförvaltningen » Lönesekreterare

Hirvensalo, Laura, lönesekreterare
Hyttinen, Eeva, lönebokförare
Luostarinen, Katja, lönesekreterare
Mäkäräinen, Pirkko, lönesekreterare
Neuvonen, Riki, lönesekreterare


Samhällsteknik

Harju, Marianna, direktör för samhällstekniken
Aarni, Tapani, kommunteknikingenjör
Forsberg, Nina, markanvändningssekreterare
Granlund-Blomfelt, Anna-Lena, miljöchef
Hakonen, Raimo, byggnadsinspektör
Koivunurmi, Jaakko, kommunteknikchef
Lamberg, Sirkka, ledande byggnadsinspektör
Lassila, Marko, markanvändningschef
Lehto, Ilona, byggnadsingenjör
Långström, Lennart, projektingenjör
Määttälä, Johanna, fastighetsingenjör
Porvali, Leena, sektorsekreterare
Salminen, Matti, markanvändningsingenjör
Salminen, Tomi, byggchef
Aavalehto, Minna, underhållsträdgårdsmästare
Ahonen, Riitta, sekreterare för lokaladministration
Fonselius, Keijo, underhållsingenjör
Haka-Taivalmäki, Ari, maskintekniker
Hammarberg, Peik, projektingenjör
Huttunen, Nina, begravningsplatsens skötare
Juvakka, Kaj, kartläggare
Kaukua, Ilkka, fastighetsmästare
Keski-Kohtamäki, Veli, underhållsmästare
Kokkonen, Tuija, fastighetsskötare
Laakkonen, Hannu, projektövervakare
Lappi, Mirka, byråsekreterare
Matomaa, Timo, projektingenjör
Mulari, Virpi, GIS-handläggare
Olkinuora, Fredrik, underhållsförman
Paavola, Esa, mätningsman
Pousi, Hannu, lantmäteritekniker
Satomaa, Antti, ansvariga mätningsman
Silvennoinen, Emmi, stadsträdgårdsmästare
Tammilehto, Stefan, kommunteknikens assistent
Vanhanen, Anne, byggnadstillsynens assistent
Lindholm, Stefan, projektingenjör


Samhällsteknik » Byggnadsinspektionen

Hakonen, Raimo, byggnadsinspektör
Lamberg, Sirkka, ledande byggnadsinspektör
Vanhanen, Anne, byggnadstillsynens assistent


Samhällsteknik » Kommunteknik

Aarni, Tapani, kommunteknikingenjör
Koivunurmi, Jaakko, kommunteknikchef
Långström, Lennart, projektingenjör
Aavalehto, Minna, underhållsträdgårdsmästare
Haka-Taivalmäki, Ari, maskintekniker
Huttunen, Nina, begravningsplatsens skötare
Janas, Petri, underhållsarbetare
Keski-Kohtamäki, Veli, underhållsmästare
Kokkonen, Tuija, fastighetsskötare
Lappi, Mirka, byråsekreterare
Nyholm, Niklas, underhållsarbetare
Olkinuora, Fredrik, underhållsförman
Silvennoinen, Emmi, stadsträdgårdsmästare
Tammilehto, Stefan, kommunteknikens assistent


Samhällsteknik » Lokalcentralen

Lehto, Ilona, byggnadsingenjör
Salminen, Tomi, byggchef
Ahonen, Riitta, sekreterare för lokaladministration
Fonselius, Keijo, underhållsingenjör
Hammarberg, Peik, projektingenjör
Kaukua, Ilkka, fastighetsmästare
Laakkonen, Hannu, projektövervakare
Matomaa, Timo, projektingenjör
Lindholm, Stefan, projektingenjör


Samhällsteknik » Markanvändning

Forsberg, Nina, markanvändningssekreterare
Lassila, Marko, markanvändningschef
Määttälä, Johanna, fastighetsingenjör
Salminen, Matti, markanvändningsingenjör
Juvakka, Kaj, kartläggare
Mulari, Virpi, GIS-handläggare
Paavola, Esa, mätningsman
Pousi, Hannu, lantmäteritekniker
Satomaa, Antti, ansvariga mätningsman


Samhällsteknik » Miljöenheten


Social- och hälsovården

Kahanpää, Anja, äldreomsorgschef
Tikkanen, Ulla, social- och hälsovårdsdirektör
Bärlund-Toivonen, Eija, socialombudsman, patientombudsman
Hämäläinen, Piia, barnatillsyningsman
Jänis, Julia, invandrarkoordinator
Lenkkeri, Kaisa, förvaltningsassistent
Lökström, Pia, förmånshandläggare-byråsekreterare
Koskinen, Tommi, tf. ekonomichef
Leppäharju, Saara, förvaltningsassistent
Myhrberg, Jaana, socialservicechef


Social- och hälsovården » Familjerådgivningen

Forsman, Mona, familjerådgivare
Raivio, Miia, psykolog


Social- och hälsovården » Hälsovård

Hellevuo, Pamela, läkare
Björklund, Jenni, läkare
Ekberg, Ilse, diabetesskötare
Falkenberg, Jorma, psykolog
Hansson, Carita, byråföreståndare
Hassi, Saara, läkare
Heliövaara-Peippo, Satu, läkare
Kemppainen, Helena, Läkare
Laakso, Päivi, avdelningsskötare
Lähdesmäki, Sakari, läkare
Marttala, Leea, byråföreståndare
Myllärinen, Raili, expertsjukskötare
Nykänen, Clary-Ann, skötare (vårdartiklar)
Rouhe, Hanna, läkare
Vähäsarja, Mirjam, ansvarig fysioterapeut
Höglund, Pia, ledande överläkare
Korpela, Anna, Ergoterapeut
Pehkonen, Elina, avdelningsskötare


Social- och hälsovården » Socialarbetarna


Social- och hälsovården » Äldreomsorg

Ekholm, Marianne, chef för servicecentret
Kahanpää, Anja, äldreomsorgschef
Koskinen, Minna, projektchef
Lotvonen, Heljä, ansvarig läkare för hem- och institutionsvården
Allenius, Guy, maskinställare
Eerola, Maija, Specialiserad socialhandledare
Eskman, Tanja, sjukskötare (hemvården)
Heinrichs, Karin, byråsekreterare
Helokallio, Saila, verksamhetsinstruktör
Kyrönlahti, Annika, sjukskötare (hemvården)
Larva, Jenni, fysioterapeut
Marttala, Leea, byråföreståndare
Seitsamo, Maria, tf. Chef för hemvården
Wickström, Pia, Villa Bredas servicesekreterare
Mattila, Anna, vikarierande servicehandledare (hemvård)
Siivonen, Anna, Chef för vårdhemmet


Stadskansliet

Hytönen, Päivi, personalchef
Masar, Christoffer, stadsdirektör
Söderlund, Gun, stadssekreterare
Filipsson-Korento, Lena, stadsjurist
Jahnsson, Markus, informationssekreterare
Hedman, Carola, publikationssekreterare
Hirvensalo, Laura, lönesekreterare
Hyttinen, Eeva, lönebokförare
Häggström, Gun, telefoncentralskötare
Karlsson, Mattias, byråsekreterare
Luostarinen, Katja, lönesekreterare
Mäkäräinen, Pirkko, lönesekreterare
Neuvonen, Riki, lönesekreterare
Norppa-Röpelinen, Pirjo, HR-utvecklingsexpert
Nyman, Karola, byråföreståndare
Rihto, Juha, vaktmästare
Ruottinen, Bettina, stadshusets kvällsvaktmästare
Sarvimäki-Paananen, Liisa, förvaltningsassistent
Sonck, Monica, översättare
Wollsten, Solveig, byråsekreterare
Lännerholm, Merja, översättare
Söderström, Camilla, förvaltningschef