Öppna data

På den här sidan publiceras öppna data som produceras av Grankulla stad. Öppna data är numeriska, maskinläsbara och kan användas avgiftsfritt för olika applikationer och web-tjänster.


På Helsinki Region Infoshare-nättjänsten delas regionens öppna data. Där länkas alla uppgifter med metadata. Se gärna mer på www.hri.fi. På sidorna finns också annat datamaterial innehållande uppgifter om Grankulla.