Logotyper och fotografier


Grankulla stads logotyp och vapen kan användas i nätpublikationer och trycksaker som handlar om staden. Om du använder stadens emblem ska du följa Grankulla stads grafiska direktiv, som innehåller närmare anvisningar om användningen.

Grankulla stads vapen

Kauniainen Vaakuna RGB
Grankulla stads vapen är från 1951.
Det har planerats av grafikern Ahto Numminen.

Ekorren på vapnet som håller i en grankotte är en indirekt syftning på stadens namn. De heraldiska rosorna symboliserar här ortens villabebyggelse.

Vapnet blasoneras, dvs. beskrivs på följande sätt ”i blått fält en sittande rött bevärad ekorre av guld hållande med framtassarna en svart grankotte och ovan åtföljd av tre bjälkvis ordnade rosor av guld”.

Grankulla köpingsfullmäktige godkände vapnet vid sina sammanträden 5 juni 1951 och 10 januari 1952. Inrikesministeriet fastställde vapnet 11 november samma år.

Grafiska direktiv, logon och vapnet

Fotografier av stadsdirektören

20151106-143914 Kaup (0016)
Christoffer Masar
Foto: jyrilaitinen.fi

Då bilderna används ska fotografen alltid uppges i samband med bilden, oberoende av var den publiceras.

Foto: JyriLaitinen.fi
Då det är möjligt gärna som länk: http://jyrilaitinen.fi


Mer bilder: Fotografier av stadsdirektören