Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningen har 1.1.2009 övergått från kommunerna till en nationell service, som sköts centraliserad av www.konsumentrådgivning.fi. Servicen styrs av Konsumentverket och verksamhetsställen för konsumentrådgivningen finns hos magistraterna.

Konsumentrådgivarna nås på telefon 0718 731 902. Information om regler för konsumentköp, råd kring förfaringssätt, klagomålsmallar, aktuella meddelanden och närmare information om rådgivningsservicen finns på webbplatsen på www.konsumentrådgivning.fi