Valikko

Grankulla stads inköpsfakturor

Faktureringsadress:Grankulla stad
PB 1
02701 Grankulla
     


                                    
      

Fakturan ska uppfylla de krav på faktureringsuppgifter som fastställs i mervärdesskattelagen.
Se Skattstyrelsens anvisning  A95/200/2012.  (ohje suomeksi)


På fakturorna ska dessutom anges den beställande enhetens namn och person, en noggrann specificering av den beställda varan eller tjänsten och, i fråga om periodiskt återkommande fakturor, avtalsnumret.


Nätfakturor

Vi har från början av 2011 övergått till att enbart ta emot nätfakturor. Vi tar också emot bilagor till nätfakturor. Formatet PDF rekommenderas.

Nätfakturorna når vårt cirkulationssystem för fakturor snabbare, minskar antalet fel och är ett ekologiskt bättre alternativ än traditionella pappersfakturor.

Vi behandlar inte fakturor som skickas som bilaga till e-posten.


Kontaktinformation för nätfakturor:

Nätfaktureringsadress: 003702030262
Förmedlarens kod: BAWCFI22

Socialvårdens nätfaktureringsadress: 00370203026210001
Förmedlarens kod: BAWCFI22

Hälsovårdens nätfaktureringsadress: 00370203026210002
Förmedlarens kod: BAWCFI22

Andra fakturor som innehåller sekretessbelagda uppgifter till nätfaktureringsadressen: 00370203026210003
Förmedlarens kod: BAWCFI22
Nätfaktureringstjänst
Ifall ni inte har möjlighet till nätfakturering, kan ni tills vidare använda en nätfaktureringstjänst (Basware Supplier Portal) för att skriva och skicka nätfakturor.

Till nätfaktureringstjänsten kommer ni här: http://bsp.basware.com/

Anvisningar:  Basware Supplier Portal > allmän översikt (på finska)


Registrering och inloggning  (på finska)

Inloggning  (på finska)

Snabbguide för leverantörer (Pikaopas laskujen hallintaan) http://www.basware.fi/sites/default/files/upload/supplier_portal_5_2_2_pikaohje_toimittajille.pdf

Användarhjälp:   
0600-97373 (samtalsavgift 3 €/min + lna). Öppet mån-fre kl. 8.00 – 17.00.

Grankulla stads köp av tjänster av privata näringsidkare

Privata näringsidkare skickar i samband med den första faktureringsgången och därefter årligen ett FöPL-intyg (intyg över företagarens pensionsförsäkring) till stadens inköpsreskontra.

Den kommunala pensionsförsäkringen omfattar i ett visst fall tjänster eller arbete som köpts av en privat näringsidkare utgående från uppdrags- eller konsultavtal. Om den privata näringsidkarens företagarverksamhet är så ringa att personen inte är skyldig att teckna en FöPL-försäkring, omfattas den köpta tjänsten av lagen om kommunala pensioner. Staden betalar den kommunala pensionsavgiften.

Mer information från Kevas cirkulär 4/2010. Cirkulär 4/2010: Tillämpning av lagen om kommunala pensioner (Keva) 

Närmare upplysningar: 

per e-post ostolaskut [at] kauniainen.fi

Mikael Boström, ekonomidirektör
tfn 050 377 1228