Respons om vinterunderhåll

Grankulla stad har öppnat en webbtjänst genom vilken man kan ge respons gällande vinterunderhållet via webben. 

Underhållsenheten uppskattar kommentarer och ser gärna att kontakt kontaktinformation (helst e-postadress) lämnas så att man i mån av möjlighet kan kontakta responsgivaren.

Till sidan kommer man genom att klicka här >