Kundrespons samlas in vid olika verksamhetspunkter

Vad tycker du?!
Staden samlar in kundsrespons till stöd för den kontinuerliga utvecklingen av verksamheten. I oktober 2017 inleddes en fyramånadersperiod med insamling av respons specifikt på stadshuset, inom den öppna familjeverksamheten och bland klienterna inom hälsovården.

På dessa platser har pekplattor placerats ut i entrén/väntsalen, där klienterna kan besvara några frågor hur nöjda de är med om tjänsterna på enheten. Man kan även behändigt svara med sin smarttelefon via en QR-kod som vid pekplattorna.

Det tar bara någon minut i anspråk att svara. Vi samlar in svaren konfidentiellt. Insamlingen av respons görs i samarbete med EPSI Rating som gör årliga oavhängiga kommunjämförelser.Ge kundrespons på webben: Kundrespons

Du kan svara med smarttelefon via denna QR-kod:
qr asiakaskysely