Grankulla stad på Facebook och Twitter


Grankulla stad upprätthåller några Facebook-sidor. De kompletterar stadens information, visar var man hittar viktig information om staden och påminner om evenemang och händelser. Via dem kan man även göra inlägg i frågor som rör staden och Grankulla.

De olika facebooksidorna hittar du här:

- allmän "Kauniaisten kaupunki Grankulla stad"
- biblioteket
- ungdomsgården
- Villa Breda