Valikko

Utomhusaffischering i Grankulla stad vid presidentvalet  2018

Affischställningarna för Presidentvalet ställs upp på följande platser:
1. Stadshusets gräsmatta vid Grankullavägens trottoar
2. Helsingforsvägen (nedanför kyrkan)
3. Gångvägen förbi Brandkårshuset till Mäntymäen koulu
4. Kasabergsvägen (mittemot skolan).

Valaffischplatserna framgår närmare av den bifogade kartan.
   karta

Tilläggsinformation härifrån: Utomhusaffischering i Grankulla stad vid presidentvalet 2018 (pdf) (369.5 KB)
Placeringsordningen för valreklamen vid presidentvalet år 2018 i Grankulla (pdf) (186.2 KB)

OBS!

Placering av valreklam på andra ställen än i de ställningar för valreklam som staden tillhandahåller för kandidaterna: markägarens tillstånd krävs alltid för att placera ut valreklam. Valreklam får inte utan lov placeras på områden som förvaltas av staden (t.ex. längs med gatorna, på torg, i parker eller rekreationsområden).


Lena Filipsson-Korento
centralvalnämndens sekreterare
tfn 050 3540121
lena.filipsson-korento [at] kauniainen.fi