Valikko

Revisionsutskottet 2017–2021


Ordinarie ledamöter

Parti
BLANCO
Personliga ersättare
Parti
Ordförande
Binga Tupamäki


Saml


Harri Fagerlund

Saml
Vice ordförande
Stefan Stenberg


SFP


Christoffer Lindqvist

SFP
Veronica FellmanSFP
Marina AlmarkSFP
Sari MutkaSaml
Elina EväsojaSaml
Jarkko HuttunenSannf
Pirjo HuttunenSannf (obunden)


Föredragande
utskottets ordförande Binga Tupamäki

Sekreterare
revisor Outi Koskinen
fornamn.efternamn@fi.pwc.cm

fornamn.efternamn@grankulla.fi