Valikko

Byggnadsutskottet 2017–2019


Ordinarie ledamöter

Parti
BLANCO
Personliga ersättare
Parti
Ordförande
Christel Lamberg-Allardt


SFP


Camilla Sederholm

SFP
Vice ordförande
Mikko J. Salminen


Saml


Olavi Tupamäki

Saml
Seija Bucktman
KD
Jaana HirvasvuopioKD
Christoffer LindqvistSFP
Peter LindqvistSFP
Taisto MiettinenSannf
Tapio PanttilaSannf


Stadsstyrelsens representant
Risto Artjoki, Saml

Ungdomsfullmäktiges representant
Oscar Syrén (ersättare Natalie Blom)

Föredragande/Sekreterare
ledande byggnadsinspektör Sirkka Lamberg
tfn 050 308 3211

fornamn.efternamn@grankulla.fi