Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen har sju medlemmar. Styrelsen ansvarar för stadens förvaltning- och ekonomi, bereder de ärenden som behandlas av fullmäktige samt bevakar stadens intressen.

Under våren 2019 sammanträder stadsstyrelsen följande måndagar (ifall inte annat anges):

14.1
28.1
25.2
(4.3)
25.3
15.4
6.5
27.5
10.6
..........
19.8Vid behovUppdaterad 6.2.2019.

Stadsstyrelsens sammanträden är inte offentliga.

Stadsstyrelsen 2017–2019


Ordinarie ledamöter

Parti

Personliga ersättare
Parti
Ordförande
Veronica Rehn-Kivi


SFP


Johanna Hammarberg

SFP
Vice ordförande
Tiina Rintamäki-Ovaska


Saml


Virva Wahlstedt

Saml
Johan JohanssonSFP
Patrik LimnellSFP
Sofia StoltSFP
Nina Colliander-NymanSFP
Juha PesonenGröna
Margit PeltovirtaGröna
Lauri Ant-WuorinenSaml
Mika Laakio
Saml
Mikko J. Salminen
Saml
Heikki KurkelaSaml

Föredragande
stadsdirektör Christoffer Masar
tfn 050 411 0163

Sekreterare
förvaltningschef Camilla Söderström
tfn 050 411 0205

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Stadsstyrelsens föredragningslistor och protokoll