Valikko

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen har sju medlemmar. Styrelsen ansvarar för stadens förvaltning- och ekonomi, bereder de ärenden som behandlas av fullmäktige samt bevakar stadens intressen.

Under våren 2018 sammanträder stadsstyrelsen följande måndagar (ifall inte annat anges):

15.1
29.1
12.2
5.3
26.3
16.4
7.5.
28.5
11.6
.....
13.8
(Inhiberat)Uppdaterad 8.1.2018.

Stadsstyrelsens sammanträden är inte offentliga.

Stadsstyrelsen 2017–2019


Ordinarie ledamöter

Parti
BLANCO
Personliga ersättare
Parti
Ordförande
Veronica Rehn-Kivi


SFP


Johanna Hammarberg

SFP
Vice ordförande
Tiina Rintamäki-Ovaska


Saml


Virva Wahlstedt

Saml
Johan JohanssonSFP
Patrik LimnellSFP
Sofia StoltSFP
Nina Colliander-NymanSFP
Juha PesonenGröna
Margit PeltovirtaGröna
Lauri Ant-WuorinenSaml
Mikko J. SalminenSaml
Risto Artjoki
Saml
Heikki KurkelaSaml


Föredragande
stadsdirektör Christoffer Masar
tfn 050 411 0163

Sekreterare
stadssekreterare Gun Söderlund
tfn 050 370 8238

fornamn.efternamn@grankulla.fi


Stadsstyrelsens föredragningslistor och protokoll