Valikko

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen har sju medlemmar. Styrelsen ansvarar för stadens förvaltning- och ekonomi, bereder de ärenden som behandlas av fullmäktige samt bevakar stadens intressen.

Under hösten 2018 sammanträder stadsstyrelsen följande måndagar (ifall inte annat anges):

20.8
3.9
1.10
22.10
24.10
19.11
10.12
..........
21.1.2019
(Onsdag)


Uppdaterad 12.6.2018.

Stadsstyrelsens sammanträden är inte offentliga.

Stadsstyrelsen 2017–2019


Ordinarie ledamöter

Parti
BLANCO
Personliga ersättare
Parti
Ordförande
Veronica Rehn-Kivi


SFP


Johanna Hammarberg

SFP
Vice ordförande
Tiina Rintamäki-Ovaska


Saml


Virva Wahlstedt

Saml
Johan JohanssonSFP
Patrik LimnellSFP
Sofia StoltSFP
Nina Colliander-NymanSFP
Juha PesonenGröna
Margit PeltovirtaGröna
Lauri Ant-WuorinenSaml
Mika Laakio
Saml
Mikko J. Salminen
Saml
Heikki KurkelaSaml

Föredragande
stadsdirektör Christoffer Masar
tfn 050 411 0163

Sekreterare
förvaltningschef Camilla Söderström
tfn 050 411 0205

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Stadsstyrelsens föredragningslistor och protokoll