Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige har 35 medlemmar, vilka representerar fem politiska grupperingar (Saml och KD hör till samma gruppering). Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi samt för det strategiska beslutfattandet och är det högsta beslutande organet. Fullmäktige sammanträder ca 8 gånger per år.

Under hösten 2018 sammanträder stadsfullmäktige följande måndagar kl. 19.00 (ifall inte annat nämns):

17.9
15.10
12.11
17.12 kl. 18.30

Under våren 2019 sammanträder stadsfullmäktige följande måndagar kl. 19.00 (ifall inte annat nämns):

4.2
11.3
8.4
13.5
17.6


Uppdaterad 23.10.2018.

Mötena är offentliga.

Stadsfullmäktiges presidium 2017–2019
Ordförande: Tapani Ala-Reinikka (Saml)
I vice ordförande: Finn Berg (SFP)
II vice ordförande: Stefan Stenberg (SFP)

Ungdomsfullmäktiges representant
Valter Mårtenson (ersättare Astrid Holmström)

Sekreterare
förvaltningschef Camilla Söderström
tfn 050 411 0205

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Stadsfullmäktiges medlemmar 2017–2021

Föredragningslistor och protokoll