Valikko

Social- och hälsovård

Social- och hälsovårdsväsendet främjar grankullabornas välfärd, hälsa och sociala trygghet genom att tillhandahålla behövliga social- och hälsovårdstjänster.

Verksamheten indelas i sex resultatområden: socialtjänster,  äldreomsorg, hälsovård och specialiserad sjukvård och munhälsovård.