Valikko

Bildningssektorn

Bildningssektorns vision är att  Grankulla utvecklas som en trivsam, trygg, självständig, tvåspråkig och mångkulturell stad genom att in-vånarnas samhörighet stärks.

Grankulla är en utbildnings- och kulturorienterad stad vars bildningssektor främjar kommuninvånarnas kunnande, livslånga lärande och aktiva medverkan. Högklassiga tjänster borgar för invånarnas intresse för fortsatt utbildning inom sitt yrke eller sin hobby och för användning av fritidstjänsterna. En stabil samhällsgemenskap ligger till grund för invånarnas känsla för lokalsamhället, för samarbete och för att bilda nätverk.

Bildningssektorn indelas i fem resultatsområden:

- förvaltnings- och ekonomienheten
- finskspråkiga undervisningen
- svenskspråkiga undervisningen
- småbarnspedagogik
- kultur- och fritidstjänster, under vilken fungerar
- medborgarinstitutet
- stadsbiblioteket
- kulturtjänster
- idrottstjänster
- ungdomstjänster