Arbete, företagsverksamhet och näringsidkande

På de här sidorna kan du bekanta dig med Grankulla företag och näringsombudsfrågor.

Mer information om Grankulla stads egna arbetsplatser hittar du under Aktuellt.

Program för företagande och näringsliv 2015-2017 (pdf) (1.4 MB)


Yrittäjät Kauniainen-Grankulla


Grankulla Företagare Rf.

Föreningen är en intressebevakningsorganisation för små- och medelstora – företagare både på lokal- och riksnivå.

Grankulla Företagare rf