Valikko

rss Nyheter

15.03.2016

Verksamhetsmodell för ungdomsgarantin i Grankulla

För ungdomsgarantin i Grankulla har beretts en ny modell, som fullmäktige godkände i måndags. I modellen har de olika aktörerna och deras kompetensområden definierats så att det bildas en uppsättning tjänster som stöder de unga.

Målet är att uppnå en ungdomsarbetslöshet på 0 % för personer under 25 år samt, såsom hittills, garantera studieplats eller motsvarande för alla ungdomar efter den grundläggande utbildningen. Ungdomsgarantin fungerar i Grankulla utan särskild finansiering. Arbetet grundar sig på att aktörerna är medvetna om varandras tjänster. Samtidigt förtätas nätverken så att de unga som nås också blir delaktiga av de olika tjänsterna. Samarbetet effektiveras i den nya modellen och organiseras på ett nytt sätt. Ungdomsfullmäktige har också gett sitt utlåtande om verksamhetsmodellen.

Ungdomsgarantin i Grankulla (pdf) (313.9 KB)

Läs mera på fullmäktiges föredragning här >  ärende 5

Tillbaka till rubrikerna