Valikko

rss Nyheter

28.02.2017

Vad tyckte Graniborna? Enkätsvaren presenteras tisdagen 7.3 kl. 18 i Paviljongen

Över sjuhundra svar och en stor mängd kommentarer gavs i den omfattande enkäten som staden lät utföra i slutet av förra året. Avsikten var att få reda på invånarnas åsikter om stadens tjänster, verksamhet och framtidsutsikter.

Enkätsvaren ger riktlinjer för kommande planering av verksamheterna.  Svaren berättar också hur nöjda Grankullaborna är med staden och servicen samt hur viktiga frågorna upplevs vara. Resultaten visar också hur olika invånargrupper, t.ex. finsk-/svenskspråkiga, löntagare, pensionärer och barnfamiljer, ser på staden och verksamheten. Flera frågor kommenterades ivrigt i svaren.

Enkäten presenteras för stadsfullmäktige och allmänheten i Nya Paviljongen tisdagen den 7 mars kl. 18 av konsulten på Intervox Reasearch Oy och stadsdirektören.

Välkomna med och delta i diskussionen om de aktuella frågorna! 
Presentationen är öppen för alla.
Tillbaka till rubrikerna