Valikko

rss Nyheter

19.10.2017

Vad tycker du? Kundrespons samlas in vid olika verksamhetspunkter

Vad tycker du?
Staden samlar in kundsrespons till stöd för den kontinuerliga utvecklingen av verksamheten. Nu inleds en fyramånadersperiod med insamling av respons specifikt på stadshuset, inom den öppna familjeverksamheten och bland klienterna inom hälsovården.

På dessa platser har pekplattor placerats ut i entrén/väntsalen, där klienterna kan besvara några frågor hur nöjda de är med om tjänsterna på enheten. Man kan även behändigt svara med sin smarttelefon via en QR-kod som vid pekplattorna.

Det tar bara någon minut i anspråk att svara. Vi samlar in svaren konfidentiellt. Insamlingen av respons görs i samarbete med EPSI Rating som gör årliga oavhängiga kommunjämförelser.

Ge kundrespons på webben: Kundrespons

Du kan svara med smarttelefon via denna QR-kod:
qr asiakaskysely
Tillbaka till rubrikerna