Valikko

rss Nyheter

14.09.2017

Ungdomstjänsterna flyttar till biblioteket

Grankullas ungdomstjänster får från och med 2.10.2017 nya, tillfälliga utrymmen i stadsbiblioteket. Bibliotekets tidningsläsesal ändras till ungdomsrum och tidningarna flyttas till bibliotekets utställningsutrymme.

P.g.a. flytten kan man inte läsa tidningar på morgonen kl. 8.00 – 10.00 vecka 39 (25.9 – 1.10). Övriga tider är tidningarna i vanlig ordning tillgängliga för kunderna.

Orsaken till flytten är fukt- och mikrobskador samt byggnadstekniska brister som upptäckts i ungdomsgården.

Ungdomsverksamheten ordnas måndag till fredag från och med kl. 15.

Ungdomsgården på Västra skolstigen invid Stationsägen är stängd tillsvidare p.g.a. inneluftproblem. Mer information om verksamheten får man på ungdomsgårdens hemsida eller direkt från ungdomsledarna.

Ungdomstjänster


Tillbaka till rubrikerna