Valikko

rss Nyheter

05.05.2015

Tvåspråkighetsprogram för Grankulla

Fullmäktige har godkänt stadens tvåspråkighetsprogram för åren 2015 – 2017. Målet med programmet är framför allt att det ska fungera som en viljeyttring i enlighet med stadens strategi när det gäller att likvärdigt beakta tvåspråkigheten i stadens förvaltning, produktion och planering av tjänsterna, möten och evenemang för allmänheten och andra sammanhang där staden är representerad.

Levande tvåspråkighet och strävan att stärka den hör till Grankulla stads värden och strategiska insatsområden. Programmet liksom stadens utvecklingsstrategi strävar till att säkerställa att båda nationalspråken är närvarande i alla kommunala tjänster, i all framtidsplanering och vid reformering av strukturerna.

Programmet innehåller åtgärder med vilka Grankulla stad för sin egen del garanterar minst nuvarande språklig servicenivå i alla kommunala tjänster, all framtidsplanering och reformering av strukturerna, samt åtgärder med vilka staden främjar den tvåspråkiga stadsbilden.

Programmet beskriver kommunens språkliga verksamhetsmiljö och tvåspråkiga kommuners lagstadgade skyldigheter samt definierar de mål som ska sättas upp för tvåspråkigheten i praktiken och de åtgärder som ska vidtas för att uppfylla målen.

Tvåspråkighetsprogram 2015 - 2017 (pdf) (830 KB)

Tillbaka till rubrikerna