Valikko

rss Nyheter

22.10.2015

Två kandidater på förslag till ny stadsdirektör

Processen för val av ny stadsdirektör har avancerat så långt att den rekryteringsgrupp som stadsstyrelsen tillsatt har utsett två kandidater till fortsatta intervjuer. Dessa två är arkitekt Marianna Harju och jur.mag. Christoffer Masar.

Stadsstyrelsen beslutade också att bjuda in fullmäktigeledamöterna till ett möte där de får möjlighet att höra och ställa frågor till ovan nämnda sökande, som rekryteringsgruppen föreslår utgående från intervjuer och lämplighetsbedömning.

Målet är att fullmäktige ska välja ny stadsdirektör den 16 november.

Närmare information Finn Berg, tfn 0400 434788


Tillbaka till rubrikerna