Valikko

rss Nyheter

26.04.2018

Två affärslokaler i servicentret Villa Breda hyrs ut

Två affärslokaler i servicecentret Villa Breda hyrs ut, i första hand till frisör och fotvårdare. 

Lokalerna är ca 13 m2. Dessutom ingår hälften av de gemensamma personalutrymmena (väntrum/entré, toalett), sammanlagt ca 17,5 m2. Affärslokalerna har tillgång till vatten. Affärslokalerna ligger i gatunivå och har egna ingångar både från servicecentret och från utsidan av byggnaden.
Affärslokalerna kan också delas med någon annan tjänsteproducent/hyresgäst. 

Det sanerade och utbyggda servicecentret betjänar både klienter som bor hemma och dem som bor i den nya enheten för serviceboende. Klientantalet för servicecentret och enheten för serviceboende uppskattas till ca 150 personer /dag. Enhetens verksamhet ska enligt planen inledas i början av september 2018. Muntliga kunskaper i båda de inhemska språken är en förutsättning för god kundtjänst i Grankulla.

Hyresanbuden
(euro/månad) ska ges utan moms, och till anbudet ska bifogas en utredning om anbudsgivarens yrkeskunskap inom frisör- eller fotvårdsbranschen. 
Anbuden ska lämnas in senast 31.5.2018 till:
Grankulla stad
Registraturen
Grankullavägen 10
02700 Grankulla
eller registratur@grankulla.fi. Märk kuvertet ”Villa Breda, hyvinvointitilat”

Staden förbehåller sig rätten att inte godta något av de anbud som lämnas in.

För mer information kontakta chefen för servicecentret Marianne Ekholm, tfn 050 3017 457 eller projektchef Minna Koskinen, tfn 050 3823 855, fornamn.efternamn@grankulla.fi.Tillbaka till rubrikerna