Valikko

rss Nyheter

31.08.2016

Teckenspråk även för pekplattor och smarttelefoner

Huvudstadsregionens städer har publicerat sin teckenspråkiga webbplats i en ny responsiv version, som är lätt att använda också med pekplattor och smarttelefoner.
 
Tjänsten underlättar tillgången till information för teckenspråkiga döva och andra användare av teckenspråk. På webbplatsen informeras om Helsingfors, Esbos, Vandas och Grankullas basservice, t.ex. social- och hälsovårdstjänster, utbildning, kollektivtrafik, miljötjänster och fritidstjänster.
 
I videofilmerna används både det finska och det finlandssvenska teckenspråket. Dessutom erbjuds innehållet i form av finska och svenska texter.

De teckenspråkiga webbsidorna finns på adresserna www.helsingforsregionen.fi/teckensprak och www.helsinginseutu.fi/viittomakieli. De kan också nås via språkvalen på städernas webbplatser och regionportalen http://www.helsingforsregionen.fi

Sidorna är producerade av städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla tillsammans med Helsingforsregionens trafik, Helsingforsregionens miljötjänster och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS.

Tillbaka till rubrikerna