Valikko

rss Nyheter

20.10.2015

Stora investeringar i stadens budgetförslag för 2016

Grankulla stadsstyrelse avger inkommande onsdag (21.10) sitt förslag för budget som fullmäktige skall behandla och besluta om den 16 november.

Budgetens verksamhetsutgifter uppgår till ca 72 miljoner euro, vilket ungefär ligger på samma nivå som prognosen för årets utgifter landar på. 

Staden strävar att dämpa utgiftstillväxten eftersom skatteinkomsterna ökar väldigt måttligt och eftersom statens sparåtgärder skär i kommunernas statsandelar, vilket drabbar Grankulla i hög grad.

Åren 2015 och 2016 ger staden exceptionellt stora markförsäljningsinkomster då bostadstomterna invid Björkgård station säljs.  Dessa beräknas inbringa ca 9 miljoner euro vilket gör att nästa resultat för staden uppvisar ett överskott på 3,4 miljoner euro.

Stora investeringar och lån
De kommande åren präglas av stora investeringar. Under åren 2016-2020 investerar staden hela 48 miljoner euro. Det största byggprojektet är servicecentret Villa Bredas utvidgande åren 2015-2017 (15 miljoner euro). Övriga stora projekt är Kasavuoren koulukeskus åren 2015 – 2017 (3,9 miljoner euro), simhallens planering och sanering åren 2016 – 2018 (4,5 miljoner euro) och infrastrukturen i centrum åren 2016-2018 (2,8 miljoner euro). År 2016 beräknas investeringarna uppgå till hela 20,1 miljoner euro. En del av investeringarna finansieras med lån. Finansieringskalkylen visar att staden i slutet av år 2018 har 19 miljoner i lån.

Budgetförslaget bygger fortfarande på en inkomstskatteprocent på 16,5%. Samtliga skatteinkomster ger staden ca 61 miljoner euro i kassan. Fastighetsskatteprocentarna föreslås däremot höjas redan från början av nästa år så att de skulle vara 0,86, nu 0,80 och 0,39, nu 0,37. Den förhöjnigen ger ca 200.000 euro.

Nyckeltal (klicka tabellen större):
Budgettabell 2016

Stadsstyrelsens beredning 21.10 (ärenden 4, 5 och 6)
Följ hur budgetbokens beredning framskrider >

Stadsstyrelsen behandlar budgeten inkommande onsdag, 21.10, och fullmäktige behandlar och beslutar om budgeten 16.11.


Tillbaka till rubrikerna