Valikko

rss Nyheter

20.08.2015

Stadsstyrelsen godkände utvecklingsavtalen för centrumbyggandet

Stadsstyrelsen godkände 19.8.2015 föravtalet mellan staden och Kauniaisten konttoritalo OY samt avtalet mellan staden och VVT Kiinteistösijoitus Oy om utvecklandet av centrumfastigheten.

Detta arrangemang betyder, att också den sista obyggda tomten i centrum nu kan utvecklas och byggas.

Den föreslagna lösningen skiljer åt boendet från affärslokalerna, som integreras i Köpcentrum Grani. På så sätt vill man stärka de kommersiella tjänsternas verksamhetsförutsättningar samtidigt som man får till stånd ett livskraftigt centrum med bostäder, service och ett trivsamt torg.

Byggandet kan komma igång våren 2016 ifall bostädernas efterfrågan i Grankulla fortsätter och lovprocesserna och förverkligandet framskrider i medvind.

Läs mer ur stadsstyrelsens protokoll > (19.8.2015 ärende 4)

Tillbaka till rubrikerna