Valikko

rss Nyheter

31.08.2016

Stadsstyrelsen förordar att beredningen av en separat lösning inleds

Stadsstyrelsen i Grankulla beslutade vid sitt möte på onsdagen 31.8 att föreslå för statsrådet att en gemensam beredning av en separat lösning för huvudstadsregionen inleds. Ärendet ingår i den aktuella social- och hälsovårdsreformen och regionförvaltningsreformen och för att en fortsatt beredning ska kunna inledas måste en framställan med motsvarande innehåll godkännas i alla städerna i huvudstadsregionen. Beredningen av en separat lösning skulle sedan göras i samarbete mellan staten och städerna i regionen i enlighet med de utgångspunkter och principer som framgår av bilagan.

Läs mer här >

Principerna för en separat lösning för huvudstadsregionen (STS 31.8.2016) (på finska)

Tillbaka till rubrikerna