Valikko

rss Nyheter

16.06.2016

Stadsstyrelsen föreslår att en finsk enhetsskola grundas

Stadsstyrelsen tillsatte 15.4.2014 en arbetsgrupp för att utreda om en enhetsskola kan grundas samt för att utreda gymnasiernas verksamhetsförutsättningar och möjligheterna att utveckla samarbetet mellan skolorna.  
Diskussionen om enhetsskolan blev från början aktuell i och med att de finska skolorna ville utveckla en mer pedagogiskt enhetlig undervisning i enlighet med de nationella normerna.

För stadsstyrelsen föreslogs en lösning enligt vilken en enhetsskola skulle grundas och placeras i Kasavuori skolcentrum. Enligt den lösningen skulle det finska gymnasiet flytta till Mäntymäen koulus fastighet.

Stadsstyrelsen behandlade ärendet igår på onsdagen och beslutade att föreslå för fullmäktige, som nästa gång sammanträder i augusti, att en enhetsskola ska grundas men att den verkar i skilda fastigheter.  Styrelsen ansåg vidare att antalet studerande i gymnasiet kan ökas enligt det den nuvarande skolbyggnaden medger. Beslutet fattades efter omröstning med rösterna 6–1.

Under beredningen av ärendet har staden fått mycket respons från stadsborna, särskilt angående bytet av skolfastigheter, som har stött på stort motstånd.

Läs om beredningen här (STS 15.6.2016 ärende 3).


Tillbaka till rubrikerna