Valikko

rss Nyheter

20.01.2017

Stadsdirektörerna i huvudstadsregionen ger förslag till särlösning för tillväxttjänsterna

Stadsdirektörerna i huvudstadsregionen ger förslag till en särlösning för tillväxttjänsterna i regionen. Sysselsättnings-, närings- och invandrartjänsterna, de s.k. tillväxttjänsterna, borde överföras på en och samma aktör och då vore en samkommun den bästa förvaltningsmodellen.

Det gemensamma förslaget till särlösning är ett svar till statsrådet, som i oktober meddelade sin beredskap att förhandla med huvudstadsregionens städer om en möjlig särlösning för ordnandet av huvudstadsregionens tillväxttjänster.
 
Ansvaret för att ordna tillväxttjänsterna ska enligt förslaget överföras på en samkommun för tillväxttjänster i huvudstadsregionen, med städerna i regionen som medlemmar. De övriga kommunerna i Nyland ges möjlighet att ansluta sig till den nya samkommunen enligt de enskilda kommunernas egna beslut i saken. Kommuner som inte är medlemmar i samkommunen ges rätt att delta i beslutsfattandet i frågor som berör dem.
 
Förslaget motiveras med huvudstadsregionens och Nylands karakteristiska särdrag. Frågor som anknyter till invandringen och till svårigheterna att sammanjämka utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden talar också för särlösningen. Särskilt i huvudstadsregionen utgör invandrarna en mångfalt större del av befolkningen än i det övriga Finland.
 
Enligt förslaget är en modell där en aktör har ansvaret för att ordna tjänsterna tydlig ur förvaltningssynpunkt och gör att tjänsterna kan koordineras på ett klientorienterat och effektivt sätt.
 
Stadsdirektörerna föreslår att den fortsatta beredningen inleds utan dröjsmål enligt modellen med en särlösning som utgår från en samkommun. Beredningen förutsätter samarbete mellan olika statliga aktörer och olika aktörer i Nyland. Stadsdirektörernas förslag behandlas under de närmaste veckorna av stadsstyrelserna i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

Stadsdirektörenas särlösning för tillväxttjänster (pdf) (186 KB)
LIITE (pdf) (397.1 KB) (på finska)


Tillbaka till rubrikerna