Valikko

rss Nyheter

19.08.2015

Stadsdirektör Torsten Widén går i pension vid årsskiftet

Torsten Widén 2015
Torsten Widén 2015
Widén har varit stadsdirektör alltsedan på 1989, det första halvåret dock som biträdande stadsdirektör.

Grankullas stadsstyrelse sammanträdde 19.8 till ordinarie möte var meddelandet antecknades för kännedom. Samtidigt beslöt styrelsen att en en rerkyteringsprocess för att kunna anställa en efterträdare genast inleds.


Tillbaka till rubrikerna