Valikko

rss Nyheter

09.02.2016

Stadens understöd kan nu sökas

Grankulla beviljar årligen understöd och stipendier för att stödja lokala föreningar, verksamhetsgrupper och enskilda utövare i deras verksamhet. Understöd kan sökas för idrotts-, bildnings-, ungdoms- eller social- och hälsovårdsverksamhet.

Understöd beviljas för sådan verksamhet som är i linje med Grankulla stads värderingar och som bidrar till att stadens strategiska målsättningar uppfylls, samt kompletterar stadens egen serviceverksamhet.

Läs mer om kultur- och fritidsunderstöden och ansökningsförfarandet här >

Läs mer om social- och hälsovårdens understöd >

 


Tillbaka till rubrikerna