Valikko

rss Nyheter

08.01.2018

Stadens sommarjobb och sommarjobbsedlar kan sökas fr. 5.2!

Liksom tidigare somrar kommer Grankulla stad att anställa ungdomar för olika sommarjobb. Arbete erbjuds för 1-4 månader inom de olika verksamheterna, t.ex. parkavdelningen, biblioteket, idrottstjänster såväl för studerande som skolelever.  De som anställs bör vara födda senast 2001. Ansökningarna görs via webben fr.o.m. 5.2.

Sommarsedlar erbjuds också
Med sommarsedel betalar staden 300 euro till en arbetsgivare som anställer en grankullaungdom född åren 1999-2003, för en anställningsperiod som kan infalla mellan maj och slutet av september.
Mer information om sommarsedlarna ges i samband med utannonseringen av sommarjobbena.


Tillbaka till rubrikerna