Valikko

rss Nyheter

01.04.2016

Stadens resultat för året 2015 visar ett överskott

Grankulla stads resultat för året 2015 visar ett överskott på 1,59 miljoner euro. Resultatet är svagare än man uppskattade i den ursprungliga budgeten men bättre än resultatet i den under året reviderade planen. Resultatet innehåller en inkomst på 6,2 miljoner euro från tomtförsäljning. Utan den skulle stadens resultat ha varit ca 4,6 miljoner på minus.

Verksamhetsbidraget, d.v.s. skillnaden mellan verksametsintäkter och -utgifter är 52,1 miljoner euro vilket är 4,5 miljoner mindre än året innan. Årsbidraget på 8,6 miljoner euro är 3,7 miljoner euro bättre än året förut. Årsbidraget räcker till att täcka avskrivningarna vilket bidrar till det positiva resultatet.

Inversteringarna under året uppgick till 5,8 miljoner euro jämfört med 10,7 miljoner euro år 2014. Inversteringarna finansierades främst med egen inkomstfinansiering. Staden hade inga lån i slutet av året. Räkenskapsperiodens överskott flyttas till balansräkningens överskotts/underskottskonto. Stadsfullmäktige kommer att behandla bokslutet i juni.

bokslutssiffor 2015
Läs bokslutet här: Bokslut 2015 (pdf) (5.8 MB)

(I bokslutet görs ännu mindre ändringar av teknisk natur)


Tillbaka till rubrikerna