Valikko

rss Nyheter

28.06.2017

Stadens öppettider under sommaren

Under högsommaren i juli kommer bl.a. stadshuset att vara stängt i fyra veckor, 3.7 – 28.7.2017. Den nödvändiga basservicen fungera dock. De tjänsteinnehavare som är på plats når man bäst per telefon och det är skäl att överenskomma om besöken på förhand.

Telefonväxeln är stängd och enheterna nås med förbivalsnumren:

BYGGANDSTILLSYNEN betjänar i juni:
 • 10.-31.7. Sirkka Lamberg puh. 050 308 3211 tai sirkka.lamberg@grankulla.fi
 • 1.–13.7 Johan Hellberg puh. 050 340 9957 tai johan.hellberg@grankulla.fi
 • 1.–14.7. Anne Vanhanen puh. 050 411 1707 tai anne.vanhanen@grankulla.fi
 • Besiktningar och granskningar görs under tiden 1.-13.7.

BYGGNADSKONTORET vid Elevhemsvägen nås på numret 050 411 8652.
 • Gravplatser och gravgården 050 411 8658

DAGVÅRDEN Grankotten, Brandkårsvägen 1, har jour under sommaren, tfn 050
377 1347

HÄLSOVÅRDEN. Hälsocentralen, Stationsvägen 19, är öppen hela sommaren, tfn
09 8789 1300, se separat info invid.

KULTUR- OCH FRITID betjänar till 8.7 på tfn 09 5056 276
 • Simhallen är stängd 5.6.–7.8 p.g.a. reparationer. Då simhallen är stängd hålls uteområdet öppet vardagar kl. 10 – 20 och veckoslut kl. 11-18.
 • Uteidrottsplatserna har öppet hela sommaren (stängt midsommaren 24-26.6) och idrottsanläggningsskötaren nås på numret 050 537 1340.
 • Bollhallen är stängd 23.6 .-31.7
 • Ishallen är stängd 31.5.-24.7.
 • Villa Frosterus, frågor och bokningar 8.7-13.8 tfn 050 3095 844.
 • Utetennisplanerna, frågor och bokningar tfn.09 8493 4310.
 • Fritidsgårdens ungdomsutrymmen är stängda till 28.8.
 • Kulturbyrån är stängd.
 • Biblioteket är öppet hela sommaren. Se sommartiderna på bibliotekets spalt >
 • Medborgarinstitutet, se institutets info >

MARKANVÄNDNINGENS kundservice betjänar 3.7 - 28.7. varje dag kl. 9.00-14.30
 • 3.7.-28.7.Nina Forsberg, tfn 050 411 1943 eller nina.forsberg(at)grankulla.fi
 • Utmärkningar av byggnader i terrängen, lägessyner och andra terrängmätningar görs ej under tiden 3.7. - 28.7.

MILJÖVÅRD, miljövårdsbyrån är stängd 7.7.-6.8.

RESEKORT skrivs inte ut i stadshuset. Närmaste serviceställe i köpcentrum Sellos bibliotek, tfn 09-81657070, www.hsl.fi. Närmaste kortladdningsplats är i R-kiosken i köpcentrum Grani.

SKOLBYRÅN och skolornas kanslier hålls stängda 26.6 – 28.7.

SOCIALBYRÅN betjänar enligt tidsbeställning, se separat info >

STADSHUSETS INFORMATIONDISK betjänar på numret 09-5056217 (informationstavla, kungörelser, mm).

Fr.o.m. måndagen 31.7. är stadshuset öppet normalt från kl. 8.00Tillbaka till rubrikerna