Valikko

rss Nyheter

14.11.2016

Skatteprocenten höjs till 17 procent

Stadsfullmäktige beslöt på måndagskvällen att höja skatteprocenten med 0,5 % till 17,0 efter en omröstning. Samlingspartiets representanter föreslog en mindre höjning på 0,25 % men förslaget föll i omröstningen med sifforna 13-22.

Också fastighetsskattesatserna höjs enligt beslut landets regering redan fattat. Den allmänna fastighetsskattesatsen bli 0,86 procent, fastighetsskattesatsen för byggnader som huvudsakligen används för stadigvarande boende 0,39 procent och fastighetsskattesatsen för obebyggda byggplatser 2,36 procent. Dessa procentar kan ännu höjas ifall budgetrian kommer till beslut om ytterligare förhöjningar.

Investeringsutgifterna är höga då man betraktar stadens storlek. År 2017 beräknas investeringarna ha en omfattning på 16 miljoner euro. Ett tillägg på 1 miljoner euro gjordes i investeringbudgeten för Mäntymäen koulus kök så att ivesteringssumman nu är två miljoner euro. Uträkningarna har visat att den tidigare reserverade summan inte räcker till.
Stora projekt nästa år är utbyggnaden av Villa Breda, där man räknar med en investering på 9 miljoner euro nästa år. Andra stora investeringsprojekt är Svenska skolcentrum (1,8 miljoner euro åren 2015–2017) och infrastrukturen i centrum (2,8 miljoner euro åren 2016–2018)

Budgeten kan läsas på http://www.kauniainen.fi/files/10981/TA2017.pdf
I det görs ännu preciseringar och de ändringar fullmäktiges beslut kräver.


Tillbaka till rubrikerna