Valikko

rss Nyheter

04.06.2015

Servicesedlar för serviceboende med heldygnsomsorg

har införts i Grankulla från början av juni.

Systemet med servicesedlar är ett alternativt sätt att ordna serviceboende med heldygnsomsorg. Servicesedeln täcker serviceavgiften och måltidsavgiften. Dessutom kan klienten på egen bekostnad köpa extra tjänster av serviceproducenten. Servicesedeln utgör ett fritt val för klienten och kan inte användas inom stadens egen boendeservice.

Servicesedeln beviljas på basis av klientens inkomster och dess värde varierar mellan 100 och 3 000 euro/månad beroende på nettoinkomsterna. Vid köp av tjänster med servicesedel har klienten samma rättigheter som i de övriga social- och hälsovårdstjänsterna.


Tillbaka till rubrikerna