Valikko

rss Nyheter

30.12.0002

Rörläcka inne i Villa Bredas bygge

Servicecentret Villa Bredas byggplats har drabbats av ett rörläckage natten mellan 28-29.12.

Genast på morgonen inledde byggplatsens personal vattenröjningsarbeten och upptorkningen av utrymet där läckan orsakat vattenskador. Troligtvis har omfattande skador kunnat undvikas, fastän reparationsåtgärder nog är att vänta.

Nästa vecka undersöker man närmare skadorna för att kunna uppskatta omfattningen av dem och vilka reparationsåtgärder som krävs. Därtill uppskattas vilka följder detta har på den planerade ibruktaganingstidtabellen av servicecetret.

Villa Bredas omgivning eller trafikarrangemang påverkas inte av vattenskadan.


Tillbaka till rubrikerna